HomeContact
Ekologiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie
KARTKA ŚWIĄTECZNA - GŁOSOWANIE
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w internetowym konkursie na najładniejszą kartkę świąteczną przygotowaną własnoręcznie. Zachęcamy do rejestracji na stronie i wzięcia udziału w głosowaniu: http://konkursy.polanglo.pl/?s=Bielawa
Drukuj
Konkurs Literacki Inspirowany Fotografiami Bielawy

Serdecznie gratulujemy uczennicom naszej szkoły
Natalii Pasek – I miejsca w kategorii poezja
Tatianie Zawrotniak - I miejsca w kategorii proza
Julii Wujaś – wyróżnienia w kategorii proza
w III Konkursie Literackim Inspirowanym Fotografiami Bielawy organizowanym jest przez redakcję rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” i Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Na konkurs wpłynęło aż 68 prac uczniów ze szkół bielawskich i dzierżoniowskich. Komisji konkursowej przewodniczył prof. Ryszard Waksmund z Uniwersytetu Wrocławskiego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 17 grudnia 2014r. Wszystkie utwory zostały opublikowane w serii „Sudecka poezja i proza” i wręczone uczestnikom konkursu, natomiast nagrodzone prace ukażą się w roczniku miejskim „Bibliotheca Bielaviana 2014”.
Drukuj
Nowy Rok 2015
  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Uczniowska
składają wszystkim sympatykom naszej szkoły
najserdeczniejsze życzenia noworoczne
- zdrowia, szczęścia i pomyślności w Nowym 2015 Roku!
Drukuj
Międzyszkolny Konkurs Omnibus
  W piątek 12 grudnia 2014 r. po raz dziewiętnasty w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs „Omnibus”.
W konkursie wzięło udział ośmiu uczestników, po dwóch uczniów ze wszystkich szkół podstawowych w Bielawie. Zwycięzcami zostali:
I miejsce – Michał Czubaty z Zespołu Szkół Społecznych
II miejsce – Ryszard Chereźniak ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi
III miejsce – Patrycja Czyżewska z Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7
Drukuj
Konkurs Piosenki Patriotycznej
  9 grudnia w Dzierżoniowie miała miejsce Jubileuszowa V Edycja Konkursu Piosenki Patriotycznej i Wojskowej im. ppłk. Waleriana Tewzadze „Tę piosenkę, tę jedyną zaśpiewajmy jeszcze raz" .
Wzięły w niej udział dwie uczennice naszej szkoły – Ewelina Woźniak (IVb), która „wyśpiewała” nagrodę GRAND PRIX i Tatiana Zawrotniak (IVb) – wyróżnienie.
Serdecznie gratulujemy sukcesu!
Drukuj
Mieszkam w Bielawie, moja rodzina jest OK!
  W październiku i w listopadzie w naszej szkole realizowany był projekt w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”. Jej celem jest promocja rodziny jako pozytywnego wzorca będącego źródłem bezpieczeństwa, miłości i akceptacji.
We wszystkich klasach przeprowadzono zajęcia wychowawcze na temat: ”Jestem dzieckiem i mam swoje prawa”. 30 października odbył się uroczysty apel na temat praw dziecka, podczas którego uczniowie przypomnieli najważniejsze dokumenty regulujące prawa dziecka i ucznia, zaprezentowali wiersze i piosenki nawiązujące do tematu.
Wśród rodziców przeprowadzono ankietę na temat bezpieczeństwa dzieci w szkole. W ramach stałej akcji „List do Rodziców” pedagog szkolny przygotował „Przypowieść o orle - przestroga dla rodziców”.

Uroczysta gala podsumowująca szkolną kampanię miała miejsce 8 grudnia. Wręczono nagrody laureatom następujących konkursów:
Konkurs fotograficzny „W Bielawie nie można się nudzić”
W kategorii klas I-III przyznano:
I miejsce - Julia Oleksak Id
II miejsce – Viktoria Pokorska IIIc
III miejsce – Mikołaj Sikorski Ic
W kategorii klas IV-VI przyznano:
I miejsce - Daria Kozubal IVc
II miejsce – Wiktoria Byczek IVb
III miejsce – Daria Jaźwińska IVb

Konkurs literacki „Bielawa – moja Mała Ojczyzna”
W kategorii klas I-III przyznano:
I miejsce – Emilia Proszowska IIa
II miejsce – Marta Zając IIa
III miejsce – Kacper Kaczorowski IIIa
W kategorii klas IV-VI przyznano:
I miejsce - Kacper Wolski Va
II miejsce – Mikołaj Sulmiński Vc
III miejsce – Marta Krzesińska Va
Wyróżnienie Tatiana Zawrotniak IVb
 
  Konkurs multimedialny „Jak spędzam czas z moją rodziną ?”
I miejsce - Marta Kuliś IVb
II miejsce – Maja Hałaczkiewicz Va
III miejsce – Tomasz Poborczyk IVb

Konkurs plastyczny „Sowa – symbol mojego miasta”
W kategorii klas I-III przyznano:
I miejsce – Michał Mizerski Ia
II miejsce – Szymon Dankowski Ia
III miejsce – Hania Tybura Id
Wyróżnienie Jakub Kałka IIIa
W kategorii klas IV-VI przyznano:
I miejsce - Jakub Markiewicz Va
II miejsce – Aleksandra Głogowska VIa
III miejsce – Martyna Poradnik VIa
Wyróżnienie Maja Hałaczkiewicz Va
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Drukuj
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU Nowoczesne wspieranie działań społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju
  

Fundacja ECO-INNOVA wraz z nasza szkołą była organizatorem projektu Nowoczesne wspieranie działań społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Projekt trwał do końca listopada.
Zrównoważony rozwój to dążenie do poprawy jakości życia przy zachowaniu równości społecznej, bioróżnorodności i bogactwa zasobów naturalnych. Rzecz w tym, aby dążąc do dobrego życia nie zniszczyć przyrody, od której uzależnione jest życie na Ziemi, nie wyczerpać wszystkich zasobów naturalnych w następstwie czego nie zostanie ich dla ludzi, którzy będą tu żyli w przyszłości, ani też dążąc do poprawy jakości własnego życia nie skazywać na biedę innych.
Celem projektu było zwiększenie wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół powiatu dzierżoniowskiego. Aby osiągnąć zaplanowany cel, partnerzy postanowili zorganizować działania umożliwiające aktywne uczestniczenie uczniów, nauczycieli i społeczności pow. dzierżoniowskiego w edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem nowoczesnego narzędzia ICT opracowanego w ramach projektu. Narzędzie wspierało działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i pokazało, jak poszczególne zachowania różnych członków społeczności dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów w obszarze środowiska, gospodarki i kultury wpływają na środowisko naturalne, na klimat.
Nagrodą dla szkoły, która zgłosi udział w projekcie przeprowadzi lekcję o zrównoważonym rozwoju z użyciem narzędzi ICT i uzyska najwyższą ocenę komisji za scenariusz i zrealizowanie lekcji Edukacji Zrównoważonego Rozwoju (EZR) jest tablica interaktywna. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w projekcie oraz dostęp do nowoczesnego narzędzi ICT wspierającego Edukację Zrównoważonego Rozwoju.
W projekcie uczestniczyły placówki szkolne z powiatu dzierżoniowskiego
1)Szkoła Podstawowa nr 5 w Dzierżoniowie
2) Szkoła Podstawowa nr 9 w Dzierżoniowie
3) Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieszycach
4) Niepubliczna Szkoła w Pieszycach
5) Zespół Szkół w Niemczy
6) Zespół Szkół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach
7) Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie
8) Zespół Szkół Społecznych w Bielawie
9) Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie
10) Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie
Każda ze szkół przeprowadziła lekcję, do której napisała scenariusz i wykorzystała narzędzie ICT. Czekamy na wyniki.
Składamy szczególne podziękowania dla nauczycieli, którzy wzięli udział w projekcie, Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie i jednocześnie Prezes Fundacji ECO-INNOVA - Pani Ewy Zalewskiej oraz przedstawiciela Fundacji ECO-INNOVA - Pani Barbary Falas.
Drukuj
POSTAW NA RODZINĘ

Drukuj
Monolog 2014
  W IX Konkursie Dziecięcych i Młodzieżowych Kreacji Aktorskich "Monolog 2014" nasza uczennica Natalia Pasek zdobyła wyróżnienie. Sukces jest ogromny, gdyż w kategorii Młodsi wystąpiło aż 42 uczestników. Serdecznie gratulujemy!  
Drukuj
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Zielona ojczyzna"
  Do 28 listopada można przynosić grafiki przygotowane na Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Zielona ojczyzna". Prace oddajemy nauczycielom prowadzącym zajęcia komputerowe.  
Drukuj
Polsce śpiewajmy
  Pieśni patriotyczne odegrały szczególną rolę w naszej historii i kulturze. W ich słowach i nutach jest bowiem opowieść o Ojczyźnie. O sile pieśni pamiętali nasi przodkowie. Zawsze dodawała sił, otuchy i nadziei. Polacy, od kiedy historia pamięta, śpiewali gdy byli szczęśliwi, śpiewali, gdy było im źle.Najwyraźniej widać to w czasach zaborów, kiedy to wrogowie Polski chcieli wymazać Polskę z mapy świata. Chcieli też zatrzeć w świadomości Polaków poczucie tożsamości narodowej i odrębności kulturowej. To właśnie pieśni – powszechnie wtedy znane i śpiewane, utwierdzały w naszych przodkach poczucie, że „Jeszcze Polska nie umarła...” .
7 listopada odbył się w naszej szkole Przegląd Pieśni Patriotycznych. Udział w nim wzięli wszyscy uczniowie. Każda z klas zaprezentowała jedną z piosenek, zarówno „ułańskich”, jak i tych nawiązujących do okresu II wojny światowej. Wykonanie każdej z nich poruszyło szkolne mury i serca słuchaczy. Uczniowie udowodnili, że patriotyzm nie jest tylko pustym słowem, ale zawiera głębokie treści, musimy tylko umieć je dostrzec i wydobyć.
Śpiewajmy więc pieśni i przekazujmy je następnym pokoleniom, gdyż, jak mówi sentencja „ Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć”.
oprac.: p.Barbara Olejnik i p.Kamilla Szczechowiak
 
 
 
 
 
Drukuj
TOP
RSS